Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Bazując na danych demograficznych oraz propozycjach szkół Zarząd Powiatu Węgrowskiego dn. 5 marca 2013 r. określił w drodze uchwały plan naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014

 

I. Licea Ogólnokształcące: 11 oddziałów – 330 uczniów, w tym:


 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; ul.  Adama Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów:

-  6 oddziałów* x 30 uczniów;

* Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 200 osób wówczas 7 oddziałów.

2)   II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:

- 1 oddział* x 30 uczniów;

* Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 54 osoby wówczas 2 oddziały.

3)   Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej; ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów:

- 3 oddziały* x 30 uczniów; 

* Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 106 osób wówczas 4 oddziały.

4)   Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:

- 1 oddział x 30 uczniów.

 

II. Technika: 5 oddziałów – 175 uczniów, w tym:

 

1)   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 

- 5 oddziałów x 35 uczniów: technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik rolnik.

 

III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 6 oddziałów – 183 uczniów, w tym:

 

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 

- 1 oddział x 35 uczniów: elektryk (warszt. szk. - 15 uczn.), mechanik poj. samoch. (warszt. szk. - 20 uczn.),

- 2 oddziały klas wielozawodowych - 70 uczniów;

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:

- 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów;

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa; ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek:

- 1 oddział* (klasa wielozawodowa) x 32 uczniów;

* Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 64 osoby wówczas 2 oddziały

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOS-W w Węgrowie; ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów: 

- 1 oddział x 16 uczniów: kucharz – pnz na miejscu w Ośrodku (absolwenci gimnazjum specjalnego i gimnazjum - z upośledzeniem w stopniu lekkim, dot. normy intelektualnej)

 

Razem szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:  22 oddziały** – 688 uczniów

 

** Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, gdy kandydat uzyska odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złoży oryginał świadectwa i zaświadczenia w wybranej przez siebie szkole, a średnia liczba na oddział wyniesie:

- LO - co najmniej 30 osób,

- pozostałe typy szkół - nie mniej jak 35 osób (nie dotyczy ZSZS w SOSW w Węgrowie - od 8 do 16 osób, ZSZ w Sadownem - co najmniej 30 osób oraz ZSZ w Ostrówku - co najmniej 32 osoby).

 

IV. Szkoły dla dorosłych (kształcenie nieodpłatne):

 

1)   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:

- 1 oddział - 35 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II);

2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:

- 1 oddział - 35 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II);

3)   Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:

- 1 oddział - 35 osób (technik administracji), cykl dwuletni;

4)   Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:

- 1 oddział (technik rachunkowości), cykl dwuletni - 35 osób,

- 1 oddział (technik informatyk), cykl dwuletni - 35 osób.

 

Razem szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych:  5 oddziałów – 175 uczniów/słuchaczy***.

 

*** W szkołach dla dorosłych oddział powinien liczyć co najmniej 35 osób, w miejsce kryterium punktowego (szkoły dla młodzieży) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-06 11:17:38
Data utworzenia:2013-03-06 11:17:38
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:528