Uchwała Nr 27/14/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.


Na podstawie  art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/39/10  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1.

 

§ 2

 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2.

 

§ 3

 

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3.

 

§ 4

 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 4.

 

§ 5

 Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

 Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 8

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Członkowie Zarządu:

  Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Ewa Besztak – Wicestarosta

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Andrzej Nowotka – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
tabela 1.xls24,50kBBrak podpisu
tabela 2.xls24,50kBBrak podpisu
tabela 3.xls22,00kBBrak podpisu
tabela 4.xls27,00kBBrak podpisu
tabela 5.xls24,00kBBrak podpisu
tabela 6.xls29,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2011-03-24 12:23:13
Data utworzenia:2011-03-24 12:23:13
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:13
Liczba wyświetleń:365