Uchwała Nr 199/139/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie


Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku – Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego ustala, co następuje:
 
§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w następującym składzie:
Przedstawiciele organu prowadzącego:
Bogdan Doliński – Przewodniczący
Ewa Besztak – Członek
Halina Wierzchołowska – Członek
Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
Cecylia Radzikowska - Członek
Jerzy Kopański – Członek
Krzysztof Grzegorczuk – Członek
Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
Grażyna Orzechowska – Członek
Aldona Marcinowska – Członek
Przedstawiciele Rady Rodziców:
Barbara Tulwin – Członek
Włodzimierz Gzowski – Członek
Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
Barbara Doktorska - Jędrzejczak – Członek
Ryszard Kocoń - Członek 
§ 2 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5; w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz. 900
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
 
Bogdan Jan Doliński – Starosta                                 
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu                 
Teresa Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                            Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu                  
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:27:50
Data utworzenia:2007-01-05 02:27:50
Data modyfikacji:2007-01-05 02:27:50
Liczba wyświetleń:565