Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

 

 

            Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich (zatwierdzonego uchwałą nr VIII/45/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 r.),  w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn zm) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Dokonać wyboru Pana Leonarda Rusjana - Wicestarosty Węgrowskiego     na delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:43:33
Data utworzenia:2007-01-07 03:43:33
Data modyfikacji:2007-06-11 00:41:01
Liczba wyświetleń:597