porządek XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wegrowskiego z dnia 9 października 2009 roku

  PRZEWODNICZĄCA                                                 Węgrów, dnia  06.10. 2009 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

 

 

Pan/i

   ...........................................................

                                                                          ……………………….………..………

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 9. października (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum. 
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

2)      zmiany Uchwały nr XXIX/234/09 rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia  „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

  1. Wolne wnioski i oświadczenia.
  2. Zamkniecie posiedzenia.

                                                                                      PRZEWODNICZĄCA 

RADY POWIATU

       (-) Anna Brodacka-Bartoszuk 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-10-06 15:06:14
Data utworzenia:2009-10-06 15:06:14
Data modyfikacji:2009-10-06 15:14:16
Liczba wyświetleń:579