Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr II/7/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Pana Andrzeja Adama Nowotkę na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:13:10
Data utworzenia:2007-01-07 01:13:10
Data modyfikacji:2007-01-07 01:13:10
Liczba wyświetleń:578