Uchwała nr I/1/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu

 

 

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego - Uchwała  Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się,   że   w  wyniku   wyboru,   w   głosowaniu  tajnym  radna p. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk ostała wybrana Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca obrad

                                                                                                     Radna Seniorka

 

                                                                                                   Halina Wierzchołowska

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-12-03 13:57:46
Data utworzenia:2010-12-03 13:57:46
Data modyfikacji:2012-07-13 09:40:38
Liczba wyświetleń:453