UCHWAŁA NR IX/106/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta

Na podstawie  art. 66 ust. 4 ustawy z dnia  29 września 1994 roku o rachunkowości   (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do dokonania wyboru biegłego rewidenta  w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

                                                             

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

  RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 14:00:27
Data utworzenia:2011-12-02 14:00:27
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:376