Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Bazując na danych demograficznych oraz propozycjach szkół Zarząd Powiatu Węgrowskiego
określił w drodze uchwały plan naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013*:
 
I. Licea Ogólnokształcące : 14 oddziałów – 420 uczniów, w tym:
 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza;
ul.  Adama Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów: –  7 oddziałów x 30 uczniów,
2) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 2 oddziały x 30 uczniów,
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej;
ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów: – 4 oddziały x 30 uczniów,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;
ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział x 30 uczniów.
 
II. Technika: 4 oddziały – 140 uczniów, w tym:
 
1) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 4 oddziały x 35 uczniów: technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik rolnik. 
 
III. Zasadnicze Szkoły Zawodowe: 7 oddziałów – 221 uczniów, w tym:
 
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego,
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 4 oddziały x 35 uczniów: zawód elektryk (warsztaty szkolne - 35 uczn.), zawód mechanik pojazdów samochodowych  (warsztaty szkolne - 35 uczn.), 2 oddziały klas wielozawodowych - 70 uczniów;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 35 uczniów;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek: – 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOS-W w Węgrowie,
ul. A. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów: - 1 oddział x 16 uczniów: kucharz – nauka zawodu na miejscu w Ośrodku (absolwenci gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego z upośledzeniem w stopniu lekkim - normy intelektualnej).
 
Razem szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:  25 oddziałów – 781 uczniów.
 
IV. Nabór do szkół dla dorosłych (kształcenie nieodpłatne):
 
1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego,
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:– 1 oddział – 35 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II od r. szk. 2013/2014);
2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: - 1 oddział - 35 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II od r. szk. 2013/2014);
3) Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego,
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: - 1 oddział – 35 osób (technik handlowiec, technik mechanik), cykl dwuletni;
4) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:- 1 oddział - 35 osób (technik administracji), cykl dwuletni;
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego,
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: - 1 oddział (technik rachunkowości), cykl dwuletni - 35 osób, 1 oddział (technik informatyk), cykl dwuletni - 35 osób.
 
Razem szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych:  6 oddziałów – 210 uczniów/słuchaczy.
 
* Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, że kandydat uzyska odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złoży oryginał świadectwa oraz zaświadczenie OKE w wybranej przez siebie szkole, a liczebność oddziałów wyniesie:
- w przypadku LO oraz ZSZ w Ostrówku - co najmniej 30 osób,
- w przypadku pozostałych szkół – nie mniej jak 35 osób (nie dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOS-W w Węgrowie – od 8 do 16 osób).
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziałów niepełnych będą mogli skorygować swój wybór w czasie rekrutacji uzupełniającej. W przypadku szkół dla dorosłych obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna (zamiast kryterium punktowego)
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-03-22 09:41:44
Data utworzenia:2012-03-22 09:41:44
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:690