UCHWAŁA NR XXXIV/ 265 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminą Łochów w sprawie przyjęcia pomocy finansowej narealizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia na terenie powiatu węgrowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy z gminą Łochów  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z promocją   i ochroną zdrowia na terenie powiatu węgrowskiego.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z gminą Łochów umowy, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez gminę Łochów oraz przeznaczenie                          i zasady rozliczenia środków

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-01-07 14:58:32
Data utworzenia:2010-01-07 14:58:32
Data modyfikacji:2010-01-07 15:01:07
Liczba wyświetleń:457