Uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Węgrowie - stanowiącego własność Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. nr 261 poz. 2603) art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r.  nr 80 poz. 903 z póź. zm.), Rada Powiatu uchwala co nastepuje:

§ 1

Rada Powiatu wyraża zgodę na przeznaczenie do sprzedazy  lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego na piętrze budynku połozonego w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 6, o pow. uzytkowej 57,38 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, spiżarki wraz z przynależnymi do lokalu piwnicami o powierzchni uzytkowej 8,08 m2 i 6,27 m2. Z lokalem tym związany jest udział we wspólwłasności  działki gruntu numer 5679/10 o pow. 0,0602 ha i we wszelkich częściach i pomieszczeniach budynku oraz urządzeniach , które nie służą do wyłącznego użytku właściciei poszczególnych lokali.

§2

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji, Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 13:59:23
Data utworzenia:2009-11-13 13:59:23
Data modyfikacji:2009-11-13 14:18:03
Liczba wyświetleń:432