Uchwała Nr XLII/330/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie oraz tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ustalone uchwałą Nr 3/10 Rady Społecznej SP ZOZ w Węgrowie z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                        § 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.doc39,50kBBrak podpisu
Statut SPZOZ.doc64,00kBBrak podpisu
struktura.doc49,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:22:59
Data utworzenia:2010-11-19 13:22:59
Data modyfikacji:2010-11-19 13:30:50
Liczba wyświetleń:383