Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Collapse Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand Z życia organizacji pozarządowychZ życia organizacji pozarządowych
Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym Starosty Węgrowskiego
Expand Konsultowanie projektów uchwał Powiatu WęgrowskiegoKonsultowanie projektów uchwał Powiatu Węgrowskiego
Expand Konsultowanie projektów programów wspólpracy z Samorządem Województwa MazowieckiegoKonsultowanie projektów programów wspólpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Expand Programy współdziałaniaProgramy współdziałania
Informacje z realizacji programu współdziałania
Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań
Expand Konkursy ofertoweKonkursy ofertowe
Expand Oferty - tryb pozakonkursowyOferty - tryb pozakonkursowy
Expand Mapa Aktywności Społecznej Powiatu WęgrowskiegoMapa Aktywności Społecznej Powiatu Węgrowskiego
Organizacje pożytku publicznego - 1%
Nadzór Starosty Węgrowskiego nad NGO
Collapse Stowarzyszenia - wykazStowarzyszenia - wykaz
Stowarzyszenia (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego)
Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej
Uczniowskie Kluby Sportowe
Fundacje - wykaz
Organizacje kombatanckie - wykaz
Expand Ochotnicze Straże Pożarne - wykazOchotnicze Straże Pożarne - wykaz
Expand Koła Gospodyń Wiejskich - wykazKoła Gospodyń Wiejskich - wykaz
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Expand Oferty pracyOferty pracy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Stowarzyszenia (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego)

1. Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego i Naturalnych Metod Leczenia „Wiano”

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

 

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów

 

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Węgrowie

Aleja Siedlecka 10, 07-100 Węgrów

 

4. Stowarzyszenie Kupców Powiatu Węgrowskiego

ul. Zwycięstwa 8, 07-100 Węgrów

 

5. Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Żuraw”

Szkoła Podstawowa w Grygrowie

Grygrów 1, 07-104 Stoczek

 

6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor”

Jaworek 32, 07-111 Wierzbno

 

7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica

Płatkownica 68, 07-140 Sadowne

 

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec

Zieleniec 52, 07-140 Sadowne

 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza

Mała Szkoła Podstawowa w Brzuzie

Brzuza 43, 07-130 Łochów

 

10. Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki

ul. Karola Szamoty 33, 07-100 Węgrów

 

11. Klub Strzelectwa „C22” w Łochowie

ul. 1-go Maja 23, 07-130 Łochów

 

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek

 

13. Stowarzyszenie „Zamek Liw”. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej

Liw, ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów

 

14. Stowarzyszenie Ogólniak na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

ul. Adama Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów

 

15. Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Węgrowie

ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sadoleś i Morzyczyn Włóki

Sadoleś 71, 07-140 Sadowne

 

17. Stowarzyszenie „TAI - CHI Dzieciom”

ul. Narutowicza 4, 07-100 Węgrów

 

18. Stowarzyszenie Odbudowy Zabytkowej Karczmy – Zajazdu w Miedznie

ul. Kościelna 1, 07-106 Miedzna

 

19. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia”

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów

 

20. Stowarzyszenie Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowe „Stonoga”

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Jartyporach

Jartypory 145, 07-100 Węgrów

 

21. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”

Liceum Ogólnokształcące w Łochowie

ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów

 

22. Stowarzyszenie Edukacyjne „Nauka - Rozwój”

ul. Szamoty 35, 07-100 Węgrów

 

23. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Julin”

ul. M. Konopnickiej 6/17, 07-130 Łochów

 

24. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej

ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

 

25. Lokalne Stowarzyszenie Gospodarcze Gminy Liw

Węgrów, ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

26. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej

Brzeźnik 2A, 07-111 Wierzbno

 

27. Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Brzeźnik 2A, 07-111 Wierzbno

 

28. Stowarzyszenie „Zielona Dolina”

Czerwonka-Folwark 25, 07-111 Wierzbno

 

29. Węgrowskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Węgrowie

ul. Stefana Żeromskiego 4a, 07-100 Węgrów

 

30. Stowarzyszenie „Przestrzeń”

ul. Przemysłowa 6/22, 07-100 Węgrów

 

31. Stowarzyszenie „Eko-Węgrów”

Liw, ul. Nowomiejska 131, 07-100 Węgrów

 

32. Stowarzyszenie Kobiet Nowoczesnej Gospodyni

Suchodół 40, 07-110 Grębków

 

33. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Zając, Gminy Liw i Okolic „Lepus”

Zając 23, 07-100 Węgrów

 

34. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Jarnicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnicach

Jarnice 124, 07-100 Węgrów

 

35. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nasza Wieś”

Polków Sagały 22, 07-110 Grębków

 

36. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łosiewice

Łosiewice 61, 07-132 Ostrówek

 

37. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grębkowianie”

Jabłonna 17a, 07-110 Grębków

 

38. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

Borzychy, ul. Podlaska 49, 07-100 Węgrów

 

39. Stowarzyszenie Rozwoju Wioski Mazowieckiej w Żarnówce

Żarnówka 78, 07-110 Grębków

 

40. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

- Oddział przy Bazylice Wniebowzięcia NMP im. św. Brata Alberta

ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów

 

41. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Oddział w Węgrowie
ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów

 

42. Węgrowskie Koło Ligi Kobiet Polskich

ul. Stefana Żeromskiego 4A, 07-100 Węgrów

 

43. Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 26 w Węgrowie

ul. Słowackiego 15, 07-100 Węgrów

 

44. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Obwodu „Smoła”

Dom Gdański

Rynek Mariacki 7, 07-100 Węgrów

 

45. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Węgrowie

ul. Przemysłowa 4/23, 07-100 Węgrów

 

46. ZHP Chorągiew Mazowiecka Komenda Hufca Dolina Liwca w Węgrowie

ul. Tadeusza Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

 

47. Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej

Miejska Biblioteka Publiczna

Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów

 

48. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sadowieńskiej

ul. Tadeusza Kościuszki 74, 07-140 Sadowne

 

49. Towarzystwo Przyjaciół Szumina

Szumin 16A, 07-130 Łochów

 

50. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łochowskiej

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury

ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów

 

51. Towarzystwo Przyjaciół Stoczka

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

 

52. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

ul. Stefana Wyszyńskiego 8A m.18, 07-100 Węgrów

 

53. Klub Hodowców Bydła Mlecznego „Węgrowianka”

Powiatowy Zespół Doradców

ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów

 

54. Stowarzyszenie Wsi Ugoszcz

Ugoszcz 15, 07-106 Miedzna

 

55. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulki

Sulki 6, 07-111 Wierzbno

 

56. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

i Autystycznym „SPONiA - Węgrów”

ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów

 

57. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Międzyleś

Międzyleś 74, 07-106 Miedzna

 

58. Stowarzyszenie „Skarbiec” w Miedznie

Pl. Wolności 3, 07-106 Miedzna

 

59. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Matały

Matały 41, 07-130 Łochów

 

60. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karczewiec

Karczewiec 30A, 07-111 Wierzbno

 

61. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Liwianka”

Liw, ul. Kościelna 11, 07-100 Węgrów

 

62. Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek „Pogodni”

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

 

63. Stowarzyszenie „Razem dla wszystkich”

Żulin 42, 07-104 Stoczek

 

64. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Działam”

ul. Tadeusza Kościuszki 74, 07-140 Sadowne

 

65. Łochowski Klub Sportowy

Aleja Łochowska 20, 07-130 Łochów

 

66. Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej

Jartypory 189, 07-100 Węgrów

 

67. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Strupiechów

Strupiechów 27, 07-111 Wierzbno

 

68. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łopianka

Łopianka 63A, 07-130 Łochów

 

69. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mrozowa Wola

Mrozowa Wola 32G, 07-104 Stoczek

 

70. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Orły” Topór

Topór 46B, 07-104 Stoczek

 

71. Gminny Klub Sportowy „Błękitni” Stoczek

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

 

72. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

 

73. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

ul. Tadeusza Kościuszki 74, 07-140 Sadowne

 

74. Bractwo Rycerskie Ziemi Liwskiej i Ziem Ościennych

Zelce II nr 4, 07-100 Węgrów

 

75. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

1 Maja 2 /306, 07-130 Łochów

 

76. Stowarzyszenie „Impuls Obywatelski”

Nowe Lipki 14, 07-104 Stoczek

 

77. Stowarzyszenie Wsi Szynkarzyzna

Szkoła Podstawowa w Szynkarzyźnie

07-140 Sadowne

 

78. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Węgrowskiego

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

 

79. Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej „VIATOR”

Zając 4, 07-100 Węgrów

 

80. Stowarzyszenie Pniewnik-Dzieciom

Pniewnik 30, 07-120 Korytnica

 

81. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek

Orzełek 13, 07-140 Sadowne

 

82. Przyszkolne Stowarzyszenie „Wszyscy Razem”

Kołodziąż 82 , 07-140 Sadowne

 

83. Stowarzyszenie „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur”

ul. Tadeusza Kościuszki 27a, 07-100 Węgrów

 

84. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ogrodniki

Ogrodniki 1a, 07-132 Ostrówek

 

85. Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

ul. Palloniego 1/6, 07-100 Węgrów

 

86. Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Przy CSK WAM z Polikliniką – SP ZOZ

ul. Korkowa 108, 04-549 Warszawa

 

87. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krypy

Krypy 19A, 07-111 Wierzbno

 

88. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zambrzyniec

Zambrzyniec 26, 07-130 Łochów

 

89. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu

Zając 41, 07-100 Węgrów
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-08-14 10:58:33
Data utworzenia:2012-08-14 10:58:33
Data modyfikacji:2014-12-23 14:31:26
Liczba wyświetleń:1804