Uchwała nr 219/126/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XXIII/175/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.  Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§2

 

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§3

 

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rosjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik 1.xls17,50kBBrak podpisu
załącznik 2.xls20,00kBBrak podpisu
załącznik 3.xls18,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2009-07-15 10:45:59
Data utworzenia:2009-07-15 10:45:59
Data modyfikacji:2009-07-15 10:54:26
Liczba wyświetleń:405