Uchwała Nr V/65/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Zatwierdza się zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie oraz jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ustalone uchwałą Nr 2/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                        § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
uchwala_01_23.03_2011[1].doc36,50kBBrak podpisu
Statut_23_marzec_2011[1].doc61,00kBBrak podpisu
struktura_23_03_2011[1].doc46,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 13:00:26
Data utworzenia:2011-05-12 13:00:26
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:437