UCHWAŁA NR XXXIV/264/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Korytnica w sprawie współfinansowania zadania pn. ”Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 4226W Liw-Korytnica w miejscowości Korytnica”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu                     Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy z Gminą Korytnica w sprawiewspółfinansowania zadania pn. ”Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 4226W Liw-Korytnica w miejscowości Korytnica”.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z gminą Korytnica umowy, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez gminę Korytnica oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zarząd Dróg Powiatowych
Data wytworzenia informacji:2010-01-07 14:42:55
Data utworzenia:2010-01-07 14:42:55
Data modyfikacji:2010-01-07 14:44:56
Liczba wyświetleń:438