Sprawozdanie Nr 1/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 grudnia 2007 r. – 1 lutego 2008 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 3 stycznia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt umowy o wykonanie okresowych patroli na obiekcie „Zalewu nad Liwcem” przez firmę SCORPION Grupa Sp. z o.o.;
2. określił wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek w 2008 r.;
3. wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy pn. „Inscenizacja Bitwy pod Węgrowem 3 lutego 1863 r.”;
4. negatywnie rozpatrzył wnioski:
a) Zarządu MKS „CZARNI” Węgrów o dofinansowanie obozu sportowo – szkoleniowego;
b) Dyrektora LO w Węgrowie o dofinansowanie zajęć z profilaktyki uzależnień z uwagi na fakt, iż w budżecie powiatu na 2008 r. nie zaplanowano środków na w/w cel.

W dniu 10 stycznia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. uzgodnił wstępne propozycje warunków podziału mienia przy ZSP w Łochowie;
3. podjął decyzję o skierowaniu wniosków o dofinansowanie z SIWRM budowy boiska przy MOW w Jaworku w ramach komponentu infrastruktura sportowa oraz kontynuacji modernizacji obiektu LO w Węgrowie w ramach komponentu infrastruktura oświatowa;
4. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW kwoty 5,5 tys. zł na zagospodarowanie zieleni wokół obiektu MOW w Jaworku;
5. wyraził zgodę na zapewnienie bezpłatnych noclegów i wyżywienia w internatach ZSP w Węgrowie i SOS-W w Węgrowie dla 60 osób – uczestników inscenizacji Bitwy pod Węgrowem 3 lutego 1863 r.;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 400 zł na dofinansowanie przewozu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

W dniu 17 stycznia 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu węgrowskiego na 2008 r.;
2. w części wyjazdowej posiedzenia udał się do: Technikum Rolniczego w Miedznie, ZSP w Sadownem, ZSZ w Ostrówku, Domu Dziecka „Julin” i ZSP w Łochowie.

W dniu 23 stycznia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. przyjął informacje o:
a) sytuacji na lokalnym rynku pracy i działalności PUP w 2007 r.;
b) działalności PTTK o/Węgrów;
c) stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu;
3. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
4. zatwierdził porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu;
5. postanowił skierować  wnioski o dofinansowanie zadań na drogach: Grębków – Wierzbno, Twarogi – Karczewizna, Żulin - Gruszczyno w ramach komponentu A SIWRM, Mosty Liwskie - Krypy – Węgrów w ramach komponentu J SIWRM oraz Wyględówek – Garczyn w ramach FOGR;
6. wyraził zgodę na zawarcie przez  Dyrektora SP ZOZ ugody z NFZ;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 3 tys. zł na dofinansowanie organizacji „Licealiów 2008”;
8. wytypował  dyrektorów szkół do odznaczeń państwowych i resortowych;
9. zatwierdził umowy w sprawach: świadczenia usług pocztowych oraz współpracy z Katolickim Radiem Podlasie.

W dniu 31 stycznia 2008 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2008 – 2013;
b) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2008 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
c) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
d) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”;
e) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku MOW w Jaworku”;
f) zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Sadownem w sprawie likwidacji SP ZOZ Sadowne;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Węgrowie”;
b) upoważnienia do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania „Termomodernizacja budynków MOW w Jaworku”;
c) upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Węgrowie”;
d)upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem „Termomodernizacja budynków MOW w Jaworku”;
e) uzgodnienia Regulaminu Świetlicy Socjoterapeutycznej „AMICUS” w Sadownem;
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Powiatowego Zespołu Doradców o dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii;
5. wyraził zgodę na przeprowadzenie szkolenia z programu Sigma Optivum dla pracowników Starostwa Powiatowego.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-02-11 09:49:03
Data utworzenia:2008-02-11 09:49:03
Data modyfikacji:2008-02-11 09:54:50
Liczba wyświetleń:641