Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

UCHWAŁA NR XXXVI/285/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Rejonem Kosiw (Ukraina)

   

Na podstawie art. 12, ust 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiat Węgrowski postanawia nawiązać współpracę partnerską z Rejonem Kosiw (Ukraina), polegającą na: umożliwianiu wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami społeczności lokalnych, inicjowaniu współpracy kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz wymianie doświadczeń z zakresu funkcjonowania społeczności obu jednostek.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w odrębnej umowie partnerskiej podpisanej przez przedstawicieli obu jednostek.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:27:44
Data utworzenia:2010-02-10 15:27:44
Data modyfikacji:2010-02-10 15:28:46
Liczba wyświetleń:458