Uchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

      Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz   § 38 ust. 1 pkt. 1), § 31 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego przyjętego uchwałą nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.) i § 25 ust. 1 pkt. a), § 32 ust. 1  Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 

1.

Pan Zygmunt Orłowski

- Przewodniczący Komisji

2.

Pan Sylwester Grotkowski

- Wiceprzewodniczący

3.

Pan Krzysztof Onaszkiewicz

- Sekretarz Komisji

4.

Pan Janusz Mierzejewski

- Członek Komisji

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:00:46
Data utworzenia:2011-02-09 12:00:46
Data modyfikacji:2012-07-13 09:48:30
Liczba wyświetleń:393