Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XIV/93/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. Wykorzystanie doliny Liwca dla c


Na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46, 47 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz. U. nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu postanawia, co następuje:
§ 1 
Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z   Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia  p.n. „ Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych , w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach”
§ 2 
           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                           
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:10:18
Data utworzenia:2007-01-05 01:10:18
Data modyfikacji:2007-01-05 01:10:18
Liczba wyświetleń:569