Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat

 Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego

Budżet Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok

Budżet Powiatu  Węgrowskiego na 2013 rok

Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu węgrowskiego na 2014 rok

 Uchwała nr XXV/246/2013 Rady Powiat Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

Uchwała nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie pomocy materialnej przyznanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce

Uchwała nr XXV/233/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Budżet Powiatu Węgrowskiego na 2012 rok

Uchwała nr XX/190/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2012 roku w spawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2013 rok

Uchwała nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok

Budżet Powiatu Węgrowskiego na 2011 rok

Uchwała nr  VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr VI/76/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 rok

Statut Powiatu Węgrowskiego

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2012-01-12 14:21:42
Data utworzenia:2012-01-12 14:21:42
Data modyfikacji:2014-04-02 12:15:06
Liczba wyświetleń:1837