Uchwała nr II/22/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

         Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z  2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  uchwala  się, co następuje:

 

§ 1.

 

Do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada Powiatu Węgrowskiego deleguje Radnych: Pana Leszka Onaszkiewicza i Pana Marka Renika.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:30:39
Data utworzenia:2011-02-09 12:30:39
Data modyfikacji:2012-07-13 09:54:34
Liczba wyświetleń:410