Załącznik do Satatutu SPZOZ w Węgrowie

Załącznik Nr 1/01

do Statutu SP ZOZ w Węgrowie

 

Struktura Zakładu

 

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

1) Szpital Powiatowy w Węgrowie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych (Internistyczno-Kardiologiczny) – 53 łóżka

b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 43 łóżka

c) Oddział Pediatryczny – 25 łóżek

d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 53 łóżka

e) Oddział Neonatologiczny – 28 łóżek

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 łóżka

g) Blok Operacyjny

h) Izba Przyjęć Szpitala

i) Apteka Zakładowa

j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

k) Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)

l) Pracownia USG

ł) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia)

m)Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Tomografia)

n) Pracownia Endoskopii

o) Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA

p) Pracownia EKG

r) Pralnia

s) Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku

t) Bank Krwi

u) Sterylizatornia

w) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

    Opieka Lekarska i Pielęgniarska

 

2) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie, w skład

     której wchodzą:

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej 

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Gabinety Medycyny Szkolnej:

- Szkoła Podstawowa w Węgrowie

- Gimnazjum

- LO

- ZSZ

- Szkoła Specjalna

e) Poradnia Alergologiczna

f) Poradnia Endokrynologiczna

g) Poradnia Kardiologiczna

h) Poradnia Medycyny Pracy

i) Poradnia Neurologiczna

j) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

k) Poradnia Reumatologiczna

l) Poradnia Rehabilitacyjna

ł) Poradnia Neonatologiczna

m) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

n) Szkoła Rodzenia

o) Poradnia Chirurgii Ogólnej

p) Poradnia Okulistyczna

r) Poradnia Urologiczna

s) Poradnia Zdrowia Psychicznego

ś) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

t) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

u) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

v) Poradnia Stomatologiczna

w) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

x) Poradnia Protetyki Stomatologicznej

y) Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci

z) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

za) Pracownia (EKG)

zb) Poradnia Diabetologiczna

zc) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Transport Sanitarny w ramach poz

zd) Poradnia Onkologiczna

ze) Punkt Szczepień

zf) Gabinet Zabiegowy

zg) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

                                                                     Opieka Lekarska

zh) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa

                                                           Opieka Lekarska

zi)  Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

                                                                 Opieka Pielęgniarska

zj)  Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa

                                                                 Opieka Pielęgniarska

 

 

 

 

3) Przychodnia Rejonowa w Łochowie, w skład której wchodzą:

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Gabinety Medycyny Szkolnej

- Szkoła Podstawowa Nr 1  Łochów

- Szkoła Podstawowa Nr 3 Łochów

- Gimnazjum, LO Łochów

e) Poradnia Chirurgii Ogólnej

f) Poradnia Zdrowia Psychicznego

g) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

h) Poradnia Rehabilitacyjna

i) Poradnia Stomatologiczna

j) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

k) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

l) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

ł) Pracownia EKG

m) Punkt Szczepień

 n) Gabinet Zabiegowy

 o) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

                                                                  Opieka Lekarska

p) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa

                                                         Opieka Lekarska

r)  Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

                                                                 Opieka Pielęgniarska

s)  Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa

                                                                 Opieka Pielęgniarska

t) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – transport w podstawowej opiece zdrowotnej

 

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia Stomatologiczna

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

  e) Punkt Szczepień

  f) Gabinet Zabiegowy

 

 

 

 

 

5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Poradnia Stomatologiczna

e) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

  f) Punkt Szczepień

 g) Gabinet Zabiegowy

 

6) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia Stomatologiczna

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

  e) Punkt Szczepień

  f) Gabinet Zabiegowy

 

7) Przychodnia Stomatologiczna w Korytnicy

 

a) Poradnia Stomatologiczna

b) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

 

8) Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie

 

a) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny”R”

b) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”

 

9) Dział Pomocy Doraźnej w Łochowie

 

a)     Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”

b)    Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R”

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                     Rady Społecznej SP ZOZ

                                                                    w Węgrowie

 

                                                                       Krzysztof Fedorczyk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 09:51:59
Data utworzenia:2007-04-30 09:51:59
Data modyfikacji:2007-04-30 09:52:52
Liczba wyświetleń:795