Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów

         Powiat Węgrowski w pierwszym dniu czerwca 2007 roku otrzymał od Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – II, a zarazem ostatnią transzę środków finansowych w wysokości 33.807 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu p.n.: „Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych  dla studentów w roku akademickim 2006/2007” .   
         W obecnym roku akademickich ze stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta w powiecie węgrowskim 25 studentów. Otrzymali oni już w połowie marca b.r.  – I transzę stypendium, która obejmowała miesiące od października do grudnia 2006 roku i stanowiła 30 % całości kwoty im przyznanej. Ogółem kwota na ten cel wynosiła wówczas 14.488 zł. 
         W chwili obecnej studenci chcąc otrzymać kolejną transzę stypendium za miesiące styczeń – czerwiec 2007 roku muszą dostarczyć do Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie – zaświadczenie o kontynuacji studiów, które to jest podstawą do dokonania przelewu stypendiów na wskazane przez studentów konta. Zaświadczenia te sukcesywnie spływają do Wydziału, a Wydział Finansowy w miarę dostarczania przez studentów zaświadczeń dokonuje  przelewów  na podstawie sporządzonych przez  nas list stypendystów. 
         Środki finansowe, które obecnie zasilają konta studentów są w wysokości: 1.105 zł. bądź 1.160 zł. i stanowią 60 % całości stypendium. Różnica w kwotach wynika z  konieczności odprowadzania u niektórych osób zaliczki na podatek dochodowy. 
         W początkowych dniach lipca zostanie przelana na konta studentów ostatnia już w tym roku akademickim kwota stypendium. Będzie ona stanowiła 10 % przyznanej im kwoty. 

Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 10:08:40
Data utworzenia:2009-08-10 10:08:40
Data modyfikacji:2009-08-10 10:10:35
Liczba wyświetleń:592