Uchwała nr V/37/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 38 ust. 1 pkt. 5 i ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący  skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1.

Pan Janusz Mierzejewski

- Przewodniczący Komisji

2.

Pani Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

- Członek Komisji

3.

Pani Irena Buczyńska

- Członek Komisji

4.

Pan Krzysztof Filipek

- Członek Komisji

5.

Pan Leszek Onaszkiewicz

- Członek Komisji

6.

Pan Leonard Rusjan

- Członek Komisji

7.

Pani Jadwiga Sokulska

- Członek Komisji

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:12:01
Data utworzenia:2007-05-04 22:12:01
Data modyfikacji:2007-05-04 22:12:01
Liczba wyświetleń:584