Porządek II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 2  ust. 3 załącznika nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego - Uchwała  Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. nr 15, poz. 199 z późn. zm.) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 1 grudnia 2006 roku o godz. 1200, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Uzupełnienie składu Rady Powiatu Węgrowskiego.
5.       Wybór Starosty Węgrowskiego.
6.       Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
7.       podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
2)      zaciągnięcia zobowiązania;
3)      zmiany uchwały nr XXXIV/221/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku zmienionej uchwałą nr XXXVII/245/06 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki PFRON
8.       Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
9.       Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:54:20
Data utworzenia:2006-12-29 21:54:20
Data modyfikacji:2006-12-29 21:54:20
Liczba wyświetleń:746