Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28. kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art.  12  pkt. 1, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Powiatu Węgrowskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1998 roku, Nr 15, poz. 199 z późn. zm.)

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
statut powiatu.doc139,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 10:50:41
Data utworzenia:2011-05-26 10:50:41
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:403