Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań

      W dniu 18 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25). 
      Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia traci więc moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207). 

Omówienie najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/616535.html

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Nowe rozporządz-wzór-oferty-umowy-sprawozd.pdf80,42kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2011-01-28 09:51:59
Data utworzenia:2011-01-28 09:51:59
Data modyfikacji:2014-02-19 13:35:35
Liczba wyświetleń:2270