Uchwała Nr 35/21/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie

Na podstawie art. 5c ust. 2, art. 36a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w następującym składzie:

 

Przedstawiciele organu prowadzącego

1.      Bogdan Doliński – Przewodniczący

2.      Halina Wierzchołowska – Członek

3.      Anna Grażyna Brodacka – Bartoszu - Członek

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

4.      Mirosława Jarmul - Członek

5.      Danuta Nurzyńska – Wereszczyńska – Członek

6.      Jacek Nowotniak - Członek

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

7.      Hanna Górska - Rońda - Czlonek

8.      Dorota Mućk - Członek

Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:

      9. Barbara Doktorska – Jędrzejczak - Członek

 

§ 2

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 w dniu 16 maja 2003 r. o godz. 1330.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Bogdan Doliński – Starosta

Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Lidia Chabiera – Członek Zarządu

Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 21:09:12
Data utworzenia:2007-01-07 21:09:12
Data modyfikacji:2007-01-07 21:09:12
Liczba wyświetleń:551