Uchwała Nr XXXV/280/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999r. z późn. zm.)) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co, następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2010

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
plan pracy Rady na 2010.doc43,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-01-08 08:43:44
Data utworzenia:2010-01-08 08:43:44
Data modyfikacji:2010-01-08 08:45:38
Liczba wyświetleń:437