Uchwała Nr 51/35/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do występowania o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu ratownictwa chemiczno - ekologicznego, łodzi z wyposażeniem i neutralizatorów”.

Na podstawie art.

48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. - Nr 2, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Ireneusza Królika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do występowania w imieniu Powiatu Węgrowskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, łodzi z wyposażeniem i neutralizatorów".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

1. Bogdan Doliński - Starosta Powiatu

2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta Powiatu

3. Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu

4. Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu

5. Leszek Onaszkiewicz- Członek Zarządu Powiatu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 13:03:00
Data utworzenia:2007-01-07 13:03:00
Data modyfikacji:2007-01-07 13:03:00
Liczba wyświetleń:569