Uchwała nr 125/71/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 uchwały Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

 

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

 

§ 3

 

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik 1.xls17,50kBBrak podpisu
załącznik 2.xls23,00kBBrak podpisu
załącznik 3.xls17,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-06-05 10:06:10
Data utworzenia:2008-06-05 10:06:10
Data modyfikacji:2008-06-05 10:08:17
Liczba wyświetleń:458