Uchwała Nr 38/23/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie

Działając na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. – tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz wobec braku zastrzeżeń Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Siedlcach Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Powierza się stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie Pani Hannie Kasperowicz na okres od dnia 1 września 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

 

Bogdan Doliński - Starosta

Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu

Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    

Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 21:09:49
Data utworzenia:2007-01-07 21:09:49
Data modyfikacji:2007-01-07 21:09:49
Liczba wyświetleń:616