Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczania i wypłacania dodatków za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagrow ze środków funduszu nagrów i innych świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2013-12-27 00:00:00
Data utworzenia:2014-01-14 11:31:07
Data modyfikacji:2014-10-17 10:10:22
Liczba wyświetleń:182