Uroczystość przyjęcia przez Radę Powiatu Węgrowskiego insygniów powiatowych

p4020002.jpg

Dnia 5 kwietnia 2002 r. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Węgrowie uroczystość przyjęcia insygniów powiatowych. Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Zygmunt Orłowski - przywitał radnych oraz licznie przybyłych gości, wśród których byli: Wicewojewoda Mazowiecki Elżbieta Lanc, Ks. Prałat Hipolit Hryciuk, Burmistrz Węgrowa Janusz Dołęga, Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa Alodia Kraska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jan Górski oraz wójtowie okolicznych gmin: Adam Karczewski - wójt Gminy Grębków, Bogusław Szymański - wójt Gminy Liw, Tadeusz Danaj - wójt Gminy Sadowne. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe z LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ZSZ im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, LO im. Marii Sadzewiczowej i LE w Łochowie oraz Zespołu Szkół w Sadownem. Następnie rozległy się dźwięki hymnu państwowego, który zebrani wspólnie odśpiewali.

Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Zygmunt Orłowski odczytał Uchwałę Nr XXV/152/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie herbu i flagi Powiatu Węgrowskiego, po czym Starosta Węgrowski Henryk Zyśk zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 282/155/2001 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad i okoliczności używania herbu i flagi Powiatu Węgrowskiego.

Uroczystego odsłonięcia insygniów powiatowych dokonali Wicewojewoda Mazowiecki Elżbieta Lanc, Starosta Węgrowski Henryk Zyśk, przewodniczący Klubów Rady Powiatu Węgrowskiego - Marian Dzięcioł ( PSL), Jadwiga Giers ( SLD), w zastępstwie Piotra Bubienia - Ewa Besztak ( WPP), w zastępstwie Andrzeja Kruszewskiego - Leszek Paderewski ( AWS). Insygnia poświęcił Ks. Prałat Hipolit Hryciuk, Dziekan Węgrowski.

Program sesji przewidywał wystąpienie prof. Marka Kwiatkowskiego, dyrektora Łazienek Królewskich w Warszawie, założyciela Skansenu Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej k/ Węgrowa. Prof. M. Kwiatkowski został nominowany przez Radę Powiatu Węgrowskiego do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego III edycji, którą otrzymał w 2002 r. Prof. Kwiatkowski nie mógł przybyć z przyczyn od siebie niezależnych, ale przesłał wzruszający list z podziękowaniem dla radnych powiatowych za tę zaszczytną nominację. Jako wyraz szczególnej pamięci i podziękowania dla p. Elżbiety Lanc, p. Henryka Zyśka i p. Zygmunta Orłowskiego- prof. M. Kwiatkowski przekazał za pośrednictwem dr Tomasza Kietlińskiego piękne wydanie swojej najnowszej książki pt. " Znane i nieznane. Rezydencje, ludzie, wydarzenia", wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Książki zostały opatrzone specjalną dedykacją od autorów: Marka Kwiatkowskiego i Marii Ireny Kwiatkowskiej. List został odczytany przez Inspektora ds. Promocji Powiatu Hannę Kietlińską, natomiast upominki książkowe wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Zygmunt Orłowski.

Następnie dyrektor LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie - Mariusz Szczupak przedstawił ciekawy referat historyczny nt. samorządności w powiecie węgrowskim.

Program artystyczny zaprezentowała młodzież - uczniowie w kostiumowych strojach z LO i LE w Łochowie zatańczyli pięknego poloneza z filmu " Pan Tadeusz" w reż. A. Wajdy, natomiast młodzież z ZSZ w Węgrowie zaśpiewała pieśni patriotyczne: " Gaude Mater Polonia", " Miejcie nadzieję", " Moja Ojczyzna" oraz przedstawiła wiersze o Ziemi Węgrowskiej. Program przyjęto bardzo serdecznie.

W swoim wystąpieniu Wicewojewoda Mazowiecki Elżbieta Lanc nawiązała do integrującej roli insygniów powiatowych , których opracowanie zainspirowała jeszcze jako Starosta Węgrowski. Życzyła zebranym owocnej pracy dla dobra wspólnoty samorządowej.

Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Zygmunt Orłowski podziękował zebranym za przybycie i gospodarzom za organizację uroczystości oraz wręczył opiekunom młodocianych artystów specjalne podziękowania.

Wpisy do księgi pamiątkowej

(kolejność wpisów zgodna z oryginałem)

To prawdziwy dla nas honor i zaszczyt złożyć swój podpis w Księdze Pamiątkowej Powiatu Węgrowskiego, który stał się dla nas "małą Ojczyzną".

My - nowi Podlasianie.
Marek Kwiatkowski i Maria Irena Kwiatkowska

Niech Bóg Wszechmogący błogosławi Panu Staroście Henrykowi Zyśkowi - wszystkim P.T. Pracownikom Starostwa i całemu Powiatowi Węgrowskiemu.

Ks. Hipolit Hryciuk

Flaga, sztandar, godło są znakami jednoczącymi - wiążącymi tych wszystkich, których skupiają. Wymagają również właściwej ochrony i poszanowania. Życzę naszemu powiatowi i władzom samorządowym powiatu, aby nigdy nie były te znaki narażone na szwank i brak poszanowania, życzę, aby wokół tych znaków gromadzili się wszyscy i dawali z siebie samo dobro.

Janusz Dołęga
Burmistrz Węgrowa

Niech ukochana Ziemia Węgrowska , Ziemia Powiatu Węgrowskiego, rozwija się i tworzy lepsze jutro pod rządami ofiarnych, pracowitych ludzi. Dzień 5 kwietnia 2002 r. będzie świętem historycznym dla następnych pokoleń.

Alodia Kraska
Przewodnicząca Rady Miasta Węgrowa

Dzień nadania Powiatowi Węgrowskiemu herbu i flagi jest szczególny. Od tej pory nasza Ziemia Węgrowska może szczycić się swoim znakiem - oby zawsze był symbolem wspólnej troski i pracy na rzecz wspólnoty powiatowej.

Elżbieta Lanc
Wicewojewoda Mazowiecki

Niech ten znak - herb i flaga - będą chlubą dla Powiatu Węgrowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Ryszard Gajewski

Orzeł, niedźwiedź i korona - to symbole męstwa, prawości i siły . Z życzeniami , aby Powiat Węgrowski rósł w siłę, a ludzie żyli w nim w dostatku, spokoju i wzajemnym poszanowaniu.

Grażyna Brodacka - Bartoszuk
Radna Powiatu Węgrowskiego

"...Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie...". Współtwórzmy i kochajmy nasze " małe Ojczyzny" dla dobra wszystkich mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Jerzy Kosiorek
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

"Szczęście jest tam, gdzie go ktoś sam widzi". Urodziłem się w Powiecie Węgrowskim i mieszkam."

Roman Biernacki
Radny Powiatu Węgrowskiego

Życzę nam wszystkim, aby Powiat Węgrowski zawsze trwał w wolnej Ojczyźnie.

Włodzimierz Błoński
Radny Powiatu Węgrowskiego

Z radością powitałem uwiecznienie starań o insygnia naszego Powiatu. To początek nowej tradycji - niech trwa..

Andrzej Nowotka
Radny Powiatu Węgrowskiego

Z okazji XXXIV uroczystej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego -

Radny Henryk Gałązka

Poświęcenie i uroczyste przyjęcie flagi i herbu Powiatu Węgrowskiego jest osobliwym splotem przeszłości z teraźniejszością. Niech te znaki przypominają nam wszystkim, że jesteśmy dziedzicami tej Ziemi z jej piękną historią i bogatą kulturą.

Henryk Zyśk
Starosta Węgrowski

Uroczystość przyjęcia przez Radę Powiatu Węgrowskiego insygniów powiatowych

Autor(rzy) fotografii: Hanna Kietlińska

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-07-23 21:58:27
Data utworzenia:2007-07-23 21:58:27
Data modyfikacji:2007-07-23 22:28:07
Liczba wyświetleń:7462