Uchwała Nr 207/143/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgrowie lokalu nr 2 składającego się z trzech pomieszczeń na parterze budy


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia:
 
 
§ 1
 
Wyrazić zgodę na nieodpłatne użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgrowie lokalu nr 2 składającego się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 51,71 m2 na parterze budynku posadowionego na działce oznaczonej nr 5895/3 przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie na okres 2 lat.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Bogdan Doliński – Starosta                           
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu                               
Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                           
Leszek Onaszkiewicz– Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:33:38
Data utworzenia:2007-01-05 02:33:38
Data modyfikacji:2007-01-05 02:33:38
Liczba wyświetleń:526