UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2012 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami Korytnica oraz Łochów umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2012 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów inwestycyjnych pn.:

 

1.      Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg powiatowych w Łochowie – ul. Szkolna i ul. Wyspiańskiego”,

 

2.      Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4240W Pniewnik – Trawy w km od 2 + 700 do 8 + 724,32 dł. odcinka 6,024 km na terenie Gminy Korytnica”.

 

planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”  

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 13:41:25
Data utworzenia:2011-12-02 13:41:25
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:338