Uchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Starosty W?growskiego

 

 

            Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym Starostą Węgrowskim wybrany został Pan Krzysztof Fedorczyk.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:41:14
Data utworzenia:2007-01-07 03:41:14
Data modyfikacji:2007-06-11 00:35:16
Liczba wyświetleń:595