Uchwała Nr XXI/143/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Węgrowie przy ul. Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 4200/2 o powierzchni 0,0155 ha

Na podstawie  art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603) Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada POwiatu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Węgrowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 4200/2 o powierzchni 0,0155 ha położonej w Węgrowie przy ul. Mickiewicza, której właścicielem jest Powiat Węgrowski.

2. Koszty związane ze sporzadzeniem notarialnej umowy ponosi nabywca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Wanda Niedźwiedź
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:02:01
Data utworzenia:2007-01-07 01:02:01
Data modyfikacji:2007-01-07 01:02:01
Liczba wyświetleń:555