Uchwała nr XVIII/154/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/149/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości

Działając na podstawie art. 12 ust.11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami w związku z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ ustanawia się co następuje:

 

                                                          

                                                  § 1

 

§ 1 Uchwały nr XVII/149/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  otrzymuje brzmienie:

1.      Wyrazić zgodę na darowiznę na rzecz Gminy Łochów udziału 3/5 cz. w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Łochowa nr 2061/10 o pow. 0,1517ha i 2061/11 o pow. 0,2143ha oraz udziału ½ cz. działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Łochowa nr 2061/8  o pow. 2,0770ha, na cele związane z kulturą fizyczną i oświatą.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Węgrowie KW nr 46525.

2.      Wyrazić zgodę na darowiznę na rzecz gminy Łochów 3 ha gruntów wydzielonych z  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kaliska gm. Łochów nr 5/3 będącej własnością Powiatu Węgrowskiego dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr 35595, na cele oświatowo rekreacyjno sportowe.

 

§ 2

 

Skreśla się § 2 Uchwały nr XVII/149/2008r. z dnia 27 czerwca 2008r.

 

                                                           § 3

 

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

 

                                                           § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                  

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013..pdf149,15kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji
Data wytworzenia informacji:2008-08-21 11:07:59
Data utworzenia:2008-08-21 11:07:59
Data modyfikacji:2008-08-22 08:40:32
Liczba wyświetleń:653