Uchwała Nr XV/100/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łochów prowadzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2004 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów.

2.       Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2004 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów.

§ 2  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§  4  

Uchwała wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:25:13
Data utworzenia:2007-01-07 00:25:13
Data modyfikacji:2007-01-07 00:25:13
Liczba wyświetleń:565