UCHWAŁA NR VI/78/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/67/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31.03.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1

 

            Uchyla się Uchwałę Nr V/67/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31.03.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

 

§ 2

 

 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 15:33:44
Data utworzenia:2011-05-26 15:33:44
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:370