Nagrody Starosty Węgrowskiego - 2006 r.

      Najważniejszym dla władz Powiatu Węgrowskiego wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie do matur według nowych zasad, które obowiązują już trzeci rok z kolei. W tym zakresie Powiat Węgrowski może mieć powody  do zadowolenia. Otóż na 36 samorządowych powiatów (w tym samorządne miasta) znajdujących się na terenie Województwa Mazowieckiego drugi rok z kolei uzyskaliśmy szóste miejsce współczynnika zdawalności matur. W roku bieżącym, spośród szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach mamy szkołę (Technikum Ekonomiczne w Łochowie), w której 100% absolwentów przystępujących do matury zdało ją, a szkół takich na terenie tejże Delegatury jest tylko 4, z których to szkół połowa to elitarne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. 
      W roku ubiegłym Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz zajęło 4 miejsce w tym rankingu spośród szkół ponadgimnazjalnych z terenu siedleckiej Delegatury. W przypadku zdawalności egzaminów zawodowych (technik, mistrz w zawodzie) przekraczamy średnią krajową oraz średnią województwa mazowieckiego. 
      Podczas nauczycielskiej powiatowej uroczystości część nauczycieli, za wymierne owoce swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej została nagrodzona. 
      Zgodnie z regulaminową procedurą decyzją Zarządu Powiatu Nagrodę Starosty Węgrowskiego (co najmniej 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty) otrzymali następujący nauczyciele:
1. Hanna Kasperowicz – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie,
2. Anna Nowicka-Związek – dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Węgrowie,
3. Agnieszka Wojciechowska – dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku,
4. Janusz Baum – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
5. Andrzej Suchenek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
6. Krystyna Ratyńska – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  w Węgrowie, logopeda w SOSz-W,  
7. Ewa Sówka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
8. Hanna Górska – Rońda – pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie,  
9. Grażyna Orzechowska – nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie,
10. Elżbieta Tomczuk – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
11. Marta Baran – nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
12. Marta Wierzchołowska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, 
13. Agnieszka Wiśniewska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie,
14. Barbara Witkowska – terapia i rehabilitacja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie,
15. Andrzej Kulicki – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
16. Krzysztof Kądziela – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
17. Dariusz Jaszczur – nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, 
      Nauczycielskie święto w Starostwie zostało uświetnione występem artystycznym młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, a słowa z piosenki Stanisława Sojki "Na miły Bóg, życie jest nie tylko po to, żeby brać" bardzo pięknie wkomponowały się w istotę tego święta, podkreślające posłannictwo zawodu nauczyciela. 

Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 10:15:39
Data utworzenia:2009-08-10 10:15:39
Data modyfikacji:2009-08-10 10:19:55
Liczba wyświetleń:766