UCHWAŁA NR XXXIII/259/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu       Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów umowy o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez gminy powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 13:25:53
Data utworzenia:2009-11-13 13:25:53
Data modyfikacji:2009-11-13 13:28:44
Liczba wyświetleń:420