Uchwała Nr XXVIII/225/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z wyrażeniem zgody przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rozwiązanie Zespołu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie z dniem 31 sierpnia 2009 roku.

2. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie z dniem 1 września 2009 roku staje się samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego i przejmuje w całości nieruchomość administrowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 10:29:22
Data utworzenia:2009-07-08 10:29:22
Data modyfikacji:2009-07-09 14:45:45
Liczba wyświetleń:430