Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   28 października  2005 r. (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
2)      zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
7.       Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
8.       Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu.
9.       Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu.
10.   Informacja Przewodniczącego Rady   o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu.
11.   Informacja Starosty o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
12.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.   Przyjęcie protokołów: XXVII sesji Rady Powiatu odbytej u 30 września 2005 r. i XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu  odbytej 11 października 2005 r.
14.   Wolne wnioski i oświadczenia.
15.   Zamknięcie sesji.
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:12:17
Data utworzenia:2006-12-29 23:12:17
Data modyfikacji:2006-12-29 23:12:17
Liczba wyświetleń:652