Komisja Bezpieczeństwa i Porządku


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Podstawa prawna - art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) .

Komisja  została utworzona  Zarządzeniem Nr 13/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zadania Komisji:

 1)ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu węgrowskiego,

2)opiniowania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3)przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4)opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5)opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa,

6)opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1,2 i 4,

7)opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Skład Komisji

 

1)     Krzysztof Fedorczyk-  przewodniczący Komisji

2)     Marian Dzięcioł

3)     Jarosław Grenda

4)     Marek Renik

5)     Leszek Onaszkiewicz

6)     Bogusław Piątek

7)     Hubert Szczęśniak

8)     Wojciech Jarniński

9)     Sylwia Kiersnowska

10) Jarosław Soszyński

11) Janina Puścian- Roszkowska

 

Kadencja Komisji trwa 3 lata.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2013-03-15 00:00:00
Data utworzenia:2012-11-12 12:34:51
Data modyfikacji:2013-03-25 15:41:03
Liczba wyświetleń:1355