Uchwała Nr XVII/118/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz. U.  nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i Węgrów porozumień z zakresu budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:37:41
Data utworzenia:2007-01-07 00:37:41
Data modyfikacji:2007-01-07 00:37:41
Liczba wyświetleń:542