Uchwały - rok 2010

Uchwała nr 1/3/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr 2/3/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu PowiatuUchwała Nr 3/3/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 4/4/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 5/5/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatuUchwała Nr 6/5/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 7/6/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 8/6/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 rokUchwała Nr 9/7/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 10/7/10/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Czysta energia – czysty rozwój, partnerski projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Gminy Długosiodło, Gminy Sadowne i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem”
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-12-01 14:02:36
Data utworzenia:2010-12-01 14:02:36
Data modyfikacji:2013-12-31 11:19:58
Liczba wyświetleń:626