Uchwała nr 266/154/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2010 r. W sprawie upoważnieni a kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010 r.

Na podstawie §10 Uchwały nr XXXV/271/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

            Przekazuje się kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010 r.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek budżetowych wyszczególnionych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXXV/271/2009 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2010 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski -  Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-03-09 13:22:00
Data utworzenia:2010-03-09 13:22:00
Data modyfikacji:2010-03-09 13:23:41
Liczba wyświetleń:424